Örnek Resim

Anasayfa > HABER > AKP’nin Ekonomi Programı Zulümdür

AKP’nin Ekonomi Programı Zulümdür
Son Güncellenme : 02 Kas 2014 17:31

AKP’NİN ORTA VADELİ EKONOMİ PROGRAMI HALK İÇİN AÇLIK, YOKSULLUK, ÖLÜM VE ZULÜMDÜR!

AKP tarafından 2015-2017 yıllarını kapsayan 3 yıllık orta vadeli program açıklandı. AKP geçmişte 9 tane bu tür program açıklamıştı. Geçmişte açıklanan programla ilgili hedeflere ulaşılamamakla birlikte bazı gerçekler de daha net açığa çıkmış oldu.

AKP bundan önce sürekli, enflasyon ve işsizlik rakamlarının düştüğünü söyleyerek iyimser tablolar çizdi. Geçmişte bu rakamları düşürmek için hesaplama yöntemlerini bazı hileler yaparak değiştirme yoluna gitmişti. Örneğin işsizlik rakamı hesabını, resmi kayıtlara göre iş aramayan kesimleri veya belli yıl iş bulamayan işsizleri değerlendirmeden yapmıştır.

AKP halkı rakamlarla kandırmaktadır. Fakat bugün açıkladığı rakamlar, her ne kadar gerçeği yansıtmasa ve açıklanan hedeflerin hiçbiri tutturulamasa bile, geçmişten oldukça kötüdür.

Daha önce büyümesi yüzde 4 olarak tahmin edilen işsizlik oranının yeni programda yüzde 9’un üzerinde kalacağı belirtilmektedir. Bu yıl yüzde 9,6 düzeyinde beklenen işsizlik oranının, gelecek yıl yüzde 9,5’e, 2016 yılında yüzde 9,2’ye ve 2017 yılında yüzde 9,1 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir. Daha önce yapılan işsizlik tahmininin belirlenen hedeflerin iki katına çıktığı düşünüldüğünde, işsizlik oranının hükümetin belirttiği rakamıyla bile yüzde 20’lere çıkacağı bugünden tahmin edilebilir.

Ekonomik büyümeye ilişkin 2014 yılı büyüme hedefinin yüzde 3.3 düzeyine çekildiği görülmektedir. 2015 yılı için yüzde 4,0 ve 2016 ile 2017 yılları için de yüzde 5.0 büyüme hedeflenmektedir. AKP geçen yıl açıkladığı orta vadeli planlarında 2014 büyüme hedefini yüzde 4.0, 2015 büyüme hedefini de yüzde 5.0 olarak olarak belirlemişti. Daha önce 2014 için büyüme tahmini yüzde 4 seviyesindeydi.

Son programda öncelikli hedef olarak belirlenen enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 9.4 düzeyine kadar çıkması öngörülmektedir. Bu öngörü, eski programda yüzde 5 olarak hedeflenen enflasyon oranını neredeyse ikiye katlıyor.

Cari işlemler açığı bu yıl ve 2015 yılında 46 milyar dolar, 2016 yılında 49.2 milyar dolar ve 2017 yılında da 50.7 milyar dolar olarak öngörülüyor. Cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı da bu yıl yüzde 5.7 öngörülüyor ve 2017 sonunda yüzde 5.2’ye düşürülmesi hedefleniyor.

AKP’nin açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmasa bile, geçmişte yapılan programların sürekli değiştirildiği ve rakamların hep iki katı çıktığı göz önüne alınırsa şimdiden krizin her geçen gün artacağı bellidir.

AKP açıkladığı programla enflasyonun öncelikli hedef olduğunu söylemektedir. Bu durum ve açıklanan rakamlar, işsizliğin ve enflasyon rakamlarının düşürülemediğinin bir itirafıdır.

AKP’li Ali Babacan bu programı açıklarken emperyalistlerin durumu hakkında da bilgi verdi ve “2015 ortasından itibaren faiz artışı başlayacak. Dünya ticaretinde büyüme hızı hala 2008 krizi öncesinin altında seyrediyor. Gelecek 10 yılda gelişen ülkelerde büyüme hızı geçmiş 10 yılın altında olacak. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızında yavaşlama gözleniyor. G20 dönem başkanlığında öncelikli konularımızdan biri küresel büyüme olacak. Dünya genelinde güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşılamadı. 2009 sonrası uygulanan politikalar istenen sonucu vermedi.” diyerek yaşanılan duruma kılıf bulmaya çalıştı.

Ayrıca, Ululslararası Para Fonu (IMF) küresel büyüme tahminlerini bu yıl için 0.1 puan ve gelecek yıl için de 0.2 puan düşürdü. IMF’nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, geçen Temmuz’daki güncellemede yüzde 3.4 olarak yer alan 2014 büyüme tahmini yüzde 3.3 düzeyine çekildi. Böylece IMF üçüncü kez büyüme tahminini indirmiş oldu. IMF, aynı dönemler itibarıyla 2015 küresel büyüme tahminini de yüzde 4.0 düzeyinden yüzde 3.8’e indirdi. IMF’nin geçen Nisan ayında yaptığı güncellemede ise küresel büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 3.6 ve gelecek yıl için de yüzde 3.9 olarak belirlenmişti.

Gerek rakamlar gerekse yapılan açıklamalar oligarşinin ve emperyalizmin krizinin sürekli olduğunu ve büyüyerek devam ettiğini göstermektedir. Bugüne kadar emperyalizm çeşitli yöntemlerle krizlerini geçici olarak atlatmış, ertelemiştir. Ama her erteleme yöntemi onu daha büyük bir çıkmaza sürükleyecektir.

İşbirlikçi AKP  Krizin Faturasını Halka Ödetecek!

Orta Vadeli Programda “sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçilerin faydalanacağı ve bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi geliştirilecektir”,

“Alt işverenlik uygulaması işçi haklarını ve ekonominin rekabet gücünü dikkate alacak şekilde gözden geçirilecek”,

“Yurt içi üretimde işgücü, enerji ve ulaşım gibi alanlarda üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirler kamu mali dengeleri gözetilerek uygulamaya konulacaktır” denilerek hakların gasp edileceği itiraf edilmektedir. Onların ekonomik rekabet gücü dedikleri ucuz işgücü, açlık, kiralık işçi bürolarının kurulması, kıdem tazminatının kaldırılması, güvencesiz işçi çalıştırılması, iş güvenliğinin alınmaması ve işçi ölümlerinin artması demektir.

Programda enflasyon hedefi de tanımlanmaktadır. Enflasyon verileri büyük oranda ücretler açısından da belirleyici olmaktadır. Enflasyona dayalı ücret artışlarında kullanılan enflasyon rakamlarının halkımızın gerçekte yaşadığı enflasyondan farklı olduğu gerçeği düşünüldüğünde, işçilerin alım gücünde resmi verilere yansımayan bir kayıp meydana gelmektedir. Nitekim programda 2015 yılında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 9, genel enflasyonun yüzde 6,3; 2016 yılında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8, genel enflasyonun yüzde 5 olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum enflasyona dayalı ücret artışı halinde mutfaktaki alım gücünün 2 yılda yüzde 5 azalacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca asgari ücret artış dönemlerinde ücretlerin baskı altında tutulmasının gerekçelerinden birinin orta vadeli Programda da önemi ısrarla vurgulanan enflasyonla mücadele yalanıdır. Bu koşullar altında asgari ücretin, açlık sınırının altında bir ücret olarak belirlenmeye devam edileceği bugünden bellidir.

Programda özelleştirmenin devam edeceği ve vergilerin arttırılacağı belirtilmektedir. Bu da halkın cebini iyice boşaltacakları anlamına gelir.

Kriz Kroniktir, AKP’nin Buna Çözümü Yoktur!

Toparlayacak olursak;

Enflasyon, işsizlik ve dış ticaret açığı her geçen gün büyümektedir.

AKP bugüne kadar kah borç alarak, kah kamuya ait kaynakları satarak, özelleştirmeler yaparak sıcak para sağlamıştır. Fakat bu sıcak para artık kesilecektir. Bu nedenle daha önce açıklanan orta vadeli programlardan daha düşük hedefler belirlenmiştir.

Son orta vadeli programla da diğer programlarda olduğu gibi yine halkın sırtına bineceklerdir. Bu ise günlük hayatta, yeni ek vergiler gelmesine ve hayat pahalılığına yol açacak halk daha fazla yoksullaşacaktır.

Krizi fırsata çevirmek isteyen AKP, bunun çıkış yolu olarak özelleştirmeler yapmak isteyecek ve ülke kaynaklarını satışa çıkaracaktır.

Krizin reçetesi halka ödetileceği için ucuz ücretle çalıştırma ve işsizlik bugünkü koşullardan daha da kötü olacaktır. Taşeronlaşma artacak, işçileri kiralayan yeni kölelik büroları açılacak, kıdem tazminatı gibi haklar gasp edilecek ve bunun sonucunda maalesef işçi ölümleri daha da artacaktır.

Gerek Türkiye’de, gerekse emperyalist devletlerde sürekli bir ekonomik kriz mevcuttur. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri ekonomik krizden çıkacak yöntemler bulamamaktadır ve dünyayı yeni savaşlara sürüklemektedir. Kriz, sistemin yüzyıllık krizidir ve halkın, emperyalist sistemi tamamen alaşağı etmesinden başka çözümü yoktur.

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Adres:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No: 20/2 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: +90(212)536 93 44 Fax: +90(212)536 93 45 E-mail: info@yuruyus.com
CopyLEFT Yürüyüş Dergisi 2004-2014 | İnternet Sayfamız özgür yazılım araçları kullanılarak kodlanmıştır.