Örnek Resim

Anasayfa > GÜNDEM > İstiyoruz Yapacağız

İstiyoruz Yapacağız
Son Güncellenme : 21 Ara 2014 14:24

Savaşı Halklaştırmak, Halkı Savaştırmak Hedefiyle

İktidar İddiamızı Büyüterek Milyonları Örgütleyeceğiz!

Devrimci bir örgütün bütün politika ve taktikleri devrimi gerçekleştirmeye programlanmıştır. Devrimin ustaları; yönetenler yönetemediğinde, yönetilenler böyle yönetilmek istemediği yerde devrimin objektif koşulları vardır. Mesele subjektif koşullarda yani örgüt ve kadrolardadır. Doğru politikaları halka taşıyacak, kitleleri mücadeleye sevk edip savaştıracak olan, devrime adanmış, iktidarı almaya kilitlenmiş kadrolardır.

Sözlük anlamıyla iktidar: 1- Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret. 2- Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. 3- Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.

Faşizmle yönetilen, milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığı, halkın yaşam hakkının dahi elinden alındığı bir ülkede; halk sömürülmeye, aşağılanmaya ve türlü sebeplerle her gün ölmeye mahkum edilmiştir. Burjuvazinin iktidarına son verip, halkın iktidarını kurmadan bu tablo değişmeyecektir.

Açlığa ancak açlar, yoksulluğa ancak yoksullar son verebilir. Her şeyi yaratan, üreten halksa yöneten de halk olmalıdır. İktidar iddiasına sahip her Cepheli böyle düşünür. Biz eskiyen, yozlaşan ve çürüyen kapitalizme vuruyor; yeniyi, insanın insan tarafından sömürülmesine son verecek olan sosyalizmi istiyoruz. İstemekle kalmıyor, onun için savaşıyoruz.

İktidar iddiası taşıyan bir Cepheli;

Baktığı her şeyde devrimi görür. Karşılaştığı her sorunda biz nasıl çözmeliyiz diye düşünüp, alternatifler üretir. Halk için, Cephe için, devrim için ne yararı var, ne zararı var diye düşünür.

Hayatı politikleştirir.

Nedir politik olmak? Sorunları örgütün ve devrimin lehine çözmektir.

İktidar iddiası, bir siyasal projeye sahip olmaktır; ancak yetmez. Stratejik hedefe yürümede sınıfsal bir inanca ve cesarete, bu iddiayı hayatın içine taşıyacak bir siyasal iradeye sahip olmaktır.

İktidar iddiası, 20 hapishaneye katliam saldırısı yapan 28 devrimciyi kimyasal silahlarla, 17’si çocuk 34 köylüyü savaş uçaklarıyla, 307 işçiyi maden ocaklarında katledenlerden, 432 çocuğu yetim bırakanlardan hesap sormaktır.

İktidar iddiası, ulusal onurumuz ve özgürlüğümüz için; bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesini büyütmek için öncelikle silahlı mücadeleyi büyütmektir.

İktidar iddiası, halkın adaletini uygulamak, mücadelenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır.

İktidar iddiası, emperyalizm ve oligarşiyle uzlaşmamak, gelişmeyi istemek, alternatif yaratmak, güncel politika üretmektir.

İktidar iddiası, her yerde meclisleri, her alanda milisleri örgütlemektir.

Kitleleri dönüştürme iddiası olmayanın devrim iddiasının altı boştur. Mahallelerdeki ev kadınlarını, işsizleri, esnafları, çocukları, gençlerimizi eğiteceğiz. Olmayan yerlerde halk okullarımızı kuracak, olan yerlerde yaygınlaştıracağız.

İktidar iddiası, kendimizin ve halkın eğitimini süreklileştirmektir.

Kitle çalışmasını yaygınlaştırmak, milyonları örgütleme hedefiyle çalışmaktır. Bunun için neler gerekiyorsa onu yapmak, sokak sokak, ev ev, kişi kişi emek vermektir.

İktidar iddiası, halkı devrimcileştirerek düzeni değiştirme iddiasıdır. Devrimci bu iddiayı taşıyan, komiteler ve meclisler kurandır.

Kitle çalışması, iktidar iddiasının kendini göstereceği yerdir. Mahallemizde, sokağımızda, okulumuzda, işyerimizde, evimizde, hiç ara vermeksizin kitle çalışması yapmalı, herkesi örgütlemeliyiz.

Türkiye devrim tarihinde iktidar perspektifine sahip olmanın, uzlaşmaz ve devrimci şiddete dayalı mücadele anlayışının ilk tohumu Dev-Genç’tir. İktidar iddiamız, ülkemiz gençliğini, Dev-Genç saflarında örgütleme çabamızda somutlanır.

İktidar perspektifi, ekonomik demokratik mücadelenin, siyasal mücadele perspektifiyle yürütülmesidir. İşçilerden memurlara, şehit ve tutsak ailelerinden gençliğe, avukatlardan sanatçılara, emeklilerden mimar-mühendislere, mahallelerden Kürdistan’a, legalden illegale kadar; her alan ve birimde ekonomik, demokratik mücadeleyi iktidar perspektifiyle büyütüyoruz. Bir alandaki kitle çalışması, devrim iddiasının o birimdeki yansımasıdır. Yaptığımız işlerde çok daha iradi olmalıyız. İradi olmak; cüretle karar alıp, emekle uygulamaktır.

Sonuç olarak; iktidar iddasına sahip olan her Cepheli’nin yapması gereken:

1- Stratejik düşünmektir. Temel olanla tali olanı, taktik olanla stratejik olanı ayırt edebilmek, silahlı mücadeleyi büyütmektir. Günlük işlerin içinde boğulmadan, yarın ne yapacağımızı bilerek hareket edecek, halka devrimi bugünden göstereceğiz. Yaptığımız her işte devrimi görmeliyiz. Attığımız her adımı, devrime atılan bir adım olduğunun bilinciyle atmalıyız.

2- Bulunduğumuz yerde örgütü güçlendirmektir. Kadro çıkaracak, alternatiflerimizi yetiştirecek, komiteler kuracak, eğitim grupları oluşturacak, istikrarlı bir şekilde eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işleteceğiz.

3- Programlı olmak, alınan kararları hayata geçirmektir. Ama, fakat, ancak demeden emek verecek, alan özgülünde gerçekçi, kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyeceğiz.

4- Sonuç almaktır. Yaptığımız her işi denetleyecek, 5N 1K sorularına cevap bularak olumlu ve olumsuz yanlarıyla değerlendirip dersler çıkaracağız. Deneyimle ustalaşacağız.

5- Öngörülü olmak, atacağımız ikinci adımı önceden planlamak, düşmanı etkisiz kılmanın yol ve yöntemlerini bulmaktır. Buna göre kitle ilişkilerimizi, kadrolarımızı, alandaki siyasal durumumuzu, pratik işlerimizin niteliğini ve niceliğini hep ileriye taşıyacağız.

6- En iyi savunmanın saldırı olduğunu bilmektir. Sadece düşman saldırısını savuşturmayacak, düşmanın her saldırısına ve saflarımıza ideolojik sızmalarına karşı cepheden savaş açacağız. Her geçen gün büyüyen bir halk hareketi yaratacak, siyasal ve askeri olarak güç haline getireceğiz.

 

 

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Adres:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No: 20/2 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: +90(212)536 93 44 Fax: +90(212)536 93 45 E-mail: info@yuruyus.com
CopyLEFT Yürüyüş Dergisi 2004-2014 | İnternet Sayfamız özgür yazılım araçları kullanılarak kodlanmıştır.