Örnek Resim

Anasayfa > GENÇLİK > Gençlik Federasyonu’ndan

Gençlik Federasyonu’ndan
Son Güncellenme : 18 Oca 2015 20:40

EMPERYALİZM VE İŞBİRLİKÇİLERİ GENÇLİĞE

GERİCİ VE FAŞİST POLİTİKALAR İLE  SAHİP OLMAK İSTİYOR!

Emperyalizmin yeni sömürgesi olan ülkemizin eğitim sistemi de emperyalizmin çıkarlarına göre şekillenmiştir. Emperyalizmin eğitim sistemi; sömürü düzenine karşı çıkmayacak, yoz, bencil, bireyci, tek tip beyinler yetiştiren, sömürü düzeninin devamı için kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan bir eğitim sistemidir.

1945’ler sonrası çok partili döneme geçiş, yeni sömürgeciliğin başlangıcı ve 1950’de ABD ile geliştirilen yeni sömürgecilik ilişkileri eğitimde de kendini gösterdi. Emperyalizm; ülkemizdeki eğitim sistemi yerine Amerikancı eğitim sistemini oturtmaya çalıştı ve diğer yandan sosyalizme karşı dini de kullanmaya başladı. 1949 yılında din seçmeli ders olarak orta öğretime sokuldu. Demokrat Parti (DP) iktidarı hem “Komünizm tehlikesine karşı” hem de oy tabanını oluşturan tarikatlarla ilişkileri sonucu dine sarıldı ve bu dönemde 19 tane İmam Hatip Lisesi (İHL) açıldı.

1960 sonrası gençliğin mücadelesinin gelişmesi karşısında İHL sayısı da arttırıldı.

12 Eylül Amerikancı faşist cuntası ile birlikte kurumsallaşan YÖK; öğrencileri zapturapt altına almak için öğrencilerin en ufak bir hak arama eyleminde, protesto eyleminde, örgütlenme girişiminde vb. öğrenciler karşısına; hem polis hem de savcı ve hakim olarak çıkarılmıştır. Üniversitelerdeki özgürlük ortamına kimin istediği ve nasıl bir özgürlük olacağının sınırlarını çizen YÖK’tür. Yasaklar, soruşturmalar, okuldan uzaklaştırmalar, polis, idare, sivil faşistlerin saldırıları, gençliğin yaşadığı sorunlardır. YÖK, öğrenciler üzerinden bir baskı makinesi görevini yerine getirmekle yükümlüdür.

12 Eylül Amerikancı faşist cuntası imam hatip liselerini ve eğitimin bütününde din dersini zorunlu hale getirdi. İmam hatip liseleri ile düzene itaat eden, şükürcü beyinler yetiştirilmede kullanıldı.

Faşist AKP: Sömürüye, Zulme, Adaletsizliğe Karşı Her Geçen Gün Büyüyen Gençliğin Öfkesini Din ile Kontrol Etmek İstiyor

Bugün AKP faşizmi eliyle din ana okuldan yükseköğrenime kadar eğitim sisteminin her aşamasına adım adım yerleştirilmektedir. Okullar birer birer imam hatip liselerine (İHL) dönüştürülmektedir. Farklı inanç ve mezheplerden ailelerin inançları yok sayılarak, öğrencilere başka bir alternatif sunulmayarak İHL’ler dayatılmaktadır.

Ana okullarından başlanarak uygulamalı eğitim adı altında öğrencilerin camilere taşınması; namazı sevdirme, kuran kursları vb. ile daha çocuk yaştan itibaren dini kullanarak, halkın inancını sömürerek, “ahlaklı olmayı vatanını-milletini seven bir toplum yaratmayı” vb. yalan ve demogojileriyle beyinlerimizi teslim alırken, sünni inançtan olmayan halkımızın çocuklarına da bu yolla asimile etmeyi, kendi düzenlerine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Sünni inanç temelinde verilen eğitim ile diğer halkların inanışları yok sayılıp bu ailelerin çocukları zorunlu din dersleri ile sünnileştirmeye çalışılmaktadır.

İlköğretimden başlanarak eğitim içeriği şovenizmle, milliyetçilikle doldurulmuştur. Her şey Türklük ile başlayıp Türklükle bitmektedir. Şovenist, ırkçı düşünceler kitap sayfalarından gençliğin beynine bir zehir gibi akıtılmaktadır. Ders kitaplarında, Anadolu’da binlerce yıldır yaşayan halklar yok sayılır, dahası bu halklar ezeli düşman olarak tanıtılmaktadır. Anadolu’da yaşayan halkların isimleri küfür yerine kullanılacak kadar şovenizm boyutlanmıştır.

Kendisi gibi düşünmeyen herkes düşman, komünist, dinsiz vb. görülür. Örneğin: “İdeolojik halay çekmek”ten, Nazım Hikmet şiiri okumaktan cezalar yağdıran zihniyettir üniversitelerin başına çöreklenen.

Okullarda açılan mescitler, türbanlı eğitim vb. den sonra 80 üniversiteye cami inşaatına başlanacağı müjdesini veriyor Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez.

“Türkiye’de yaklaşık 20 milyon genç var. Bu gençlerimize ulaşmak istiyoruz. Şehirlerdeki üniversite camilerini önemsiyoruz. Bu camilerde gençlerle iletişim kuracak din görevlileri hizmet verecek. Onların manevi yönden gelişmesini, camilerden istifade etmesini istiyoruz.” (21 Kasım 2014-Birgün Gazetesi)

Öğrencilerin yığınla sorunu vardır. Yurtların yetersizliği, koşulları, ulaşım sorunları, kantin fiyatlarının yüksek olması, harçların olması, eğitim içeriği, kalitesi ve bilimsel olmaması, üniversitelerin yapısının özerk olmaması, ÖGB, polis, jandarma, üniversite yönetimlerinin baskıları, saldırıları, tehditleri, soruşturmalar, okuldan atmalar, faşist saldırılar… Mezun olan öğrencilerin branşlarına göre iş bulamamaları, milyonlarca işsiz arasına diplomalı işsiz olarak her yıl binlercesinin katılması vb. birçok sorunu vardır öğrencilerin. AKP bu sorunları çözeceğine, gençliğe cami yapmak istemektedir.

Faşist AKP üniversitelerdeki tüm sorunları yok sayarak öğrenci gençliği din ile “manevi yönden gelişme”lerini sağlayarak kontrol altında tutmak istiyor. Din görevlileri öğrencilere karşılaştıkları tüm sorunlar, yaşadıkları tüm hak gasplarına, keyfilikler karşısında susmayı, ülkemizde yaşanan her şeye gözlerini kapamalarını ve kendi durumlarına şükür etmeyi, boyun eğmeyi vb. tembihleyecekler!

Yapılacak camiler ve cemaat aracılığıyla gençliği cemaatlere ve tarikatlara yedekleyerek hak arama kavgasından uzak tutma, düşünmeyen, şükreden bir gençlik yaratılmak istenilmektedir.

Dinci, gerici, şovenist eğitim ile gençlik zehirlenmektedir. Yapılacak camiler ile inançlı öğrencilerin dini duyguları sömürülürken, farklı inançlara sahip veya dine inanmayan öğrenciler baskı altında tutulacaktır.

Gerici, Şovenist, Faşist Tüm Politikalara Karşı Gençliği Örgütleyecek Olan Devrimcilerdir

Ülkemizdeki eğitim sistemi, her aşamasıyla var olan sömürü sisteminin dişlilerinde kalıba sokulan, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı gözlerini kapayan, okullardaki kışla düzenine itaat eden, emperyalizmin yoz kültürünü yayan emperyalizm ve işbirlikçi oligarşinin sömürü düzenlerinin devamına hizmet eden, ucuz işgücü, kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan, her adımı paralı olan, şükürcü, biat eden bir gençlik-nesil üzerine kurulmuştur.

Diğer yandan düzen dini şovenist eğitimle kendi politikalarına uygun bir gençlik yaratmayı hedefliyor. Bu sistem halkın mücadelesine karşı tetikçi-vurucu güç olarak kullanacağı ve yine faşizme halk tabanı yaratılan bir eğitim sistemidir.

Bu eğitim sisteminde gençlikle tek tek ilgilenecek, onları bir araya getirecek ve sorunlarına çözümler üretecek olan bizleriz.

“Gençlik kime aitse gelecek onundur” diyor Bulgaristan devriminin önderi Dimitrov.

Gençliği inanç, dil, mezhep, kültür vb. ayrımı yapmadan halk ve vatan sevgisiyle örgütleyecek olan bizleriz…

Gençliği örgütleyecek ve geleceği kazanacağız.

DEV-GENÇ


 

ZAMLARA KARŞI ÖĞRENCİ MECLİSLERİNDE BİRLEŞELİM!

Muğla, Adıyaman, İzmir ve birçok ilde üniversiteliler ulaşıma yapılan zamlara karşı eylemler yaptı. Üniversiteliler ”Hırsız değiliz öğrenciyiz” sloganları ile birden artan zamları protesto etti. Günlük 5 TL’ye varan yol parası öğrencileri ciddi anlamda maddi sıkıntılara sokuyor. Ulaşım zamlarına karşı yapılan eylemler elbette bir adımdır, ama önemli olan bu gücü birleştirip bir sonuç almaktır. Gün be gün haklarımız gasp ediliyor. Taleplerimizi dile getirdiğimiz için gözaltına alınıyoruz ve işkence görüyoruz, Bedel ödüyoruz. Hırsız AKP halktan çaldıkları paraları ayakkabı kutularında saklarken bir yandan da tüccar gibi öğrencilerin parasına göz dikiyor. Parasız ve bilimsel eğitim hakkımızı gasp eden sadece AKP belediyeleri ile kalmıyor. Muğla ve İzmir’de CHP belediyeleri de pervazsızca öğrencilerin parasına göz dikiyor. Sözde sosyal demokrat ve solcu geçinen CHP ulaşım ve kantinde yapılan zamlarla öğrencilerin haklarını gasp ediyor.

Televizyonlarda AKP iktidarına ateş püsküren, ellerine geçen her fırsatta Gezi şehitlerinin isimlerini kullanan CHP’nin AKP’den hiçbir farkı yoktur. Peki çözüm nedir?

Her sorunun bir çözümü gençliğin öğrenci meclisleri var. Üniversiteliler, liseliler parasız ve bilimsel eğitim, ücretsiz ulaşım hakkımızdır ancak bu haklarımızı mücadele edersek kazanabiliriz. Bunun en son örneği; Kırklareli belediyesinin ulaşıma 1 TL zam yapmasıyla Kırklareli öğrenci meclislerinin baskısı üzerine ulaşım zammını geri çekmek zorunda kalmıştır. İmza toplayan öğrenci meclisleri üyelerine polis azgınca saldırmış ve gözaltına almıştır. Buna rağmen öğrenci meclisleri çalışmalarından vazgeçmemiş ve zammın geri çekilmesini sağlamıştır. Birlikten güç doğar. Öğrenci arkadaşlar birlik olalım, örgütlenelim ve tüm gücümüzle hakkımızı arayalım.

GENÇLİK FEDERASYONU

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Adres:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No: 20/2 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: +90(212)536 93 44 Fax: +90(212)536 93 45 E-mail: info@yuruyus.com
CopyLEFT Yürüyüş Dergisi 2004-2014 | İnternet Sayfamız özgür yazılım araçları kullanılarak kodlanmıştır.