Örnek Resim

Anasayfa > KÜLTÜR - SANAT > Sanatçıyız Biz

Sanatçıyız Biz
Son Güncellenme : 21 Haz 2015 12:42

30 Yıldır Grup Yorum’u Var Eden Örgütlü Emeğidir!

Grup Yorum 30. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında faşizmin önüne çıkarttığı barikatları yıka yıka ilerliyor.
30. yıl etkinlikleri kapsamında, çeşitli illerde stadyumlarda düzenlemek istediği halk konserleri, AKP faşizmi tarafından engellendi… Konser’in yapılacağı illerdeki stadyumların çeşitli gerekçelerle, konser için verilmeyeceği söylendi…
Ardından son 4 yıldır Bakırköy Pazar Meydan’ında düzenlenen Bağımsız Türkiye Konseri de yasaklandı.
Bütün partilere seçim mitingi için açılan meydanlar, Grup Yorum’un Bağımsızlık Konseri 30. yıl etkinlikleri için kapatıldı…
En son 20 Haziran’da Yenikapı’daki miting alanında düzenlemeyi düşündüğü konser için de Yorum’a izin verilmedi…
Meydanların Grup Yorum’a yasaklanması sürüyor… Ancak Yorum yılmıyor. Yasak duvarlarını yıka yıka ilerliyor. 28 Haziran’da Bakırköy Bağımsızlık Meydanı’na tekrar çıkacak…
Bunlar Grup Yorum’a konulan ilk yasaklar değil… Yorum, yasaklı meydanları nasıl aşacağını çok iyi bilir… Çünkü Yorum’un tarihi faşizmin 30 yılının özetidir.. Yorum’un 30. yılı zaten yasaklar, gözaltılar, tutuklamalar, hapislikler ile geçmiştir… Grup Yorum faşizmin icazet sınırları içinde değil, ona karşı savaşarak varolan bir gruptur.

Faşizm Sanat ve  Örgütlü Emek
Faşizmin sürekli olduğu ülkemizde sanata ve sanatçıya yönelik saldırılar da sürekli olmuştur… Grup Yorum’un 30 yıllık tarihi bunun en somut örneğidir… Demokrasicilik oyununun gereği dönem dönem bu saldırılar azalsa da kesintisiz sür-müştür… İnönü Stadyumu’ndaki 25. yıl konserinde bu da tartışılmıştı… Biz baskı ve saldırıların sürekli olduğunu söylerken; bazı gazeteler, aydınlar, yazarlar “hiç mi değişiklik yok? Ama bakın artık statadyumda konser veriyorsunuz” diyorlardı… Biz de aynı dönemde “bir solistimizin tutuklu birinin de sürgün” olduğunu söylüyorduk onlara…
O dönem AKP’nin anayasa referandumu ve Ergenekon üzerinden süren oligarşi içi çatışma nedeniyle demokrasicilik oyununa ihtiyacı vardır… Biz faşizm gerçeğinin değişmeyeceğini söylerken reformizm, oportünizm, Kürt milliyetçileri ‘açılım’ politikalarıyla AKP’ye yedeklenmiş “yetmez ama evet” diyerek demokrasicilik hayalleri kuruyorlardı…
Bugün 5 yıl sonra Grup Yorum’a meydanlar yine yasaklandı… Bakırköy Bağımsızlık Konseri’nden sonra Yenikapı’da yapılacak 30. yıl konseri de yasaklandı… Stadyumlarda konser yapılmasına izin verilmiyor..
Yine bir Yorum elemanı tutuklu ve biri sürgün… Çok sayıda Yorum üyesinin yurt dışına çıkma yasağı var.
Kısacası Yorum’un sesinin kesilmesi, halka ulaşmasının engellenmesi için faşizm elinden gelen her şeyi yapıyor…
Yasaklar Grup Yorum’un Halka Ulaşmasını Engelleyemiyor! Yorum Halkın İçinde On binlerle…
Yasaklar Yorum’a sökmüyor. Grup Yorum on binlerle yasaklanan meydanlarda, yoksul gecekondu mahallelerinde halkla konserler veriyor… Önceki hafta Gazi konserinde 30 bin kişi vardı.
Maltepe-Kartal’da yapılan halk konserinde 35 bin kişi vardı…
Aynı hafta içinde Okmeydanı’nda yapılan konsere ise 7 bin kişi katıldı… Adana konserinde 70 bin kişi… Yasaklarla, halkımız Yorum’dan tecrit edemezsiniz. Yorum halktır.
AKP Yorum’a meydanları yasaklarken, Yorum halkın yaşadığı mahallelerde izin almaya gerek duymadan meşru hakkını kullanarak onbinlerce kişinin katıldığı halk konserlerini veriyor.
Faşizm baskı, terör ve yasaklarla Yorum ile halkın buluşmasını engellemeye çalışıyor ancak Yorum halkın içinden hiç çıkmıyor.

Faşizm ve Sanatın Gücü
Faşizm var mı, yok mu tartışması bugün için gereksiz bir tartışmadır. 77 milyon halkımız faşizmi iliklerine kadar yaşıyor…
Faşizm koşullarında dünyanın her yerinde en büyük saldırılara uğrayan kesimlerden birisi de aydınlar, sanatçılar, yazarlar olmuştur.
Faşist iktidarlar, kendi düşüncelerinden başka hiçbir düşüncenin halkla buluşmasını istemezler…
Sanatın ise her dalı halkı etkilemekte, gerçekleri anlatmak için çok güçlü bir araçtır.
Sanatın hemen her dalına konulan sansürü, özellikle de Yorum’a yönelik saldırıları bu temelde ele almak gerekir.
Yorum’un 2014 Bağımsızlık Konseri’nde 1 milyon kişi vardı… Yasaklar, Yorum’un milyonlara ulaşmasını engellemek içindir…
AKP, Yorum dışında da kendi iktidarını desteklemeyen sanatçılara, tiyatroculara, oyunculara saldırıyor. Burjuva gazetelerin, AKP aleyhinde yazan köşe yazarlarını işten kovduruyor…
Bugün gazeteciler köşelerinde düşüncelerini yazacak gazete bulamıyorlar… En küçük bir muhalefete bile tahammülü yok… Yüzlerce gazeteci işinden kovuldu… En yeni örneği Can Dündar; AKP’nin Suriye’nin işbirlikçilerine gönderdiği silahların haberini yaptığı için linç edilmekle karşı karşıya…
Tiyatrocular oynayacak salon bulamıyorlar, muhalif sanatçılara, oyunculara televizyon ekranları kapatılıyor… Bugüne kadar sanatçılar büyük oranda bu saldırılar karşısında boyun eğdiler, eğiyorlar… Tek tük karşı çıkanlar ise örgütsüzlüğünden bir mücadele değil, kişisel tepkilerin, protestoların ötesine gitmiyor…

Yorum Konserlerindeki Onbinler Halka Gitmenin ve Örgütlü Emeğin  Ürünüdür!
Bugün temel sorun budur… Aydınlar, sanatçılar, yazarlar Grup Yorum’un 30 yıllık tarihinden öğrenmelidir.
Faşizm koşullarında halka ulaşmanın, faşizme karşı mücadelenin en etkili araçlarından birisi sanattır.
Aydınlar, yazarlar, sanatçılar eserlerini halk için yapmalıdır. Halka gitmelidir.
Faşizmin baskısına, terörüne, her türlü saldırılarına karşı koyabilmek için;
1- Devrimci olunmadan, cepheden tavır alınmadan; faşizme karşı koyulamaz, sanat yapılamaz…
Bugün sanatçıların, aydınların en büyük sorunu örgütsüzlükleridir… Aydınlar, sanatçılar örgütlü olmayı hep küçümsemişler ve yatsımışlardır. Örgütlü olmanın üretimi engellediğini savunmuşlardır… Bunlar burjuvazinin düşüncesidir. Dünyanın her yerinde sanatçılar ancak örgütlü olduklarında en güçlü eserlerini üretebilmişlerdir. Hele ki, faşizm koşullarında örgütlü olmadan ayakta kalmak, halk için sanat üretmek, faşizme karşı çıkmak mümkün değildir.
2- Devrimci sanatçılık örgütlü olmaktır… Örgütlü olunmadan faşizme karşı mücadele edilemez
3- Halkın sanatını yapmak, halka gitmek, halkın içinde olmak…
Bugün aydınlar, sanatçılar halktan kopmuşlardır. Halk ne düşünür, nasıl yaşar tamamen bir haberler… Halkla ilişkileri taksi şöförleriyle yaptıkları sohbetten ibarettir.
Ve bunun sonucu olarak da halktan beslenmek yerine iktidarlardan beslenmektedirler… AKP tiyatro salonu vermedi mi, “ekmek parası” diyerek AKP”ye yanaşmaktalar ya da suya sabuna dokunmadan toplumsal gerçeklikten koparak aydın, sanatçı olma özelliklerini yitirmektedirler… İktidarların kulu kölesi durumuna düşmektedirler…
Çözüm halka gitmektir. Her türlü sorunun ilacı halkta vardır.
4 – Örgütlü emek…
Eskiden mahallelerde birkaç bin kişilik açık hava sinemaları vardı… Ve hepsi de dolardı… Bugün 10 kişilik cep sinemeları icat edildi… Onlarda çoğu zaman boş geçiyor… Çünkü bugün sinemalar, tiyatrolar artık halk için değil… Sanatçımızın, aydınımızın sinemacımızın, tiyatrocumuzun gündeminde halk yok… Halk nerde yaşar, nasıl yaşar bunlar yok…
Yorum’a meydanlar, stadyumlar yasaklandı. Yorum 30 bin kişilik konserini yoksul gecekondu mahallelerinde Gazi’de, Maltepe’de, Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de verdi veriyor.
Grup Yorum’un bir kaç yüz kişilik salon konserlerinden binlerin, on binlerin, yüz binlerin, milyonların katıldığı konserlere kadar hepsi yoğun bir emeğin ürünüdür. Bu emek kolektif örgütlü bir emektir…
Hem faşizm deyip hem de kitlelerin bizim etkinliklerimize kendiliğinden gelmesini beklemek, faşizmi ve halkı hiç tanımamaktır…
Bizim etkinliklerimizin reklamını yapacak televizyon kanalları, gazeteler, sponsorlar olmayacak… Hep engellerle, yasaklarla karşılaşacağız…
Onun için kolektif, örgütlü ve çok yoğun bir emek olmaksızın halkla buluşmak, kitleleri toplamak mümkün değildir…
Faşizmin; aydınlar, sanatçılar üzerindeki baskısı, terörü de her geçen gün daha fazla pervasızlaşıyor…
Bugün herkes Yorum’un 30 yıllık tarihine bakmalı ve bunca saldırıya karşı nasıl direndiğini, nasıl ayakta kaldığını, nasıl milyonlara ulaştığını öğrenmelidir…
Yorum, konserimiz yasaklandı diye durmuyor. Meydanlar bizimdir, halkındır… Çatışa çatışa da olsa meydanlarda konserlerini veriyor…
Yasaklanan Bakırköy konseri örnektir. Grup Yorum faşizmin yasaklarını tanımayarak yasaklanan Bakırköy konserini her sokakta çatışma altında vermiştir…
AKP’nin yasaklarını tanımayarak yoksul gecekondu mahallelerinde, on binlerce kişiyle konserlerini vermeye devam ediyor. Gidip görün bu konserleri… Nasıl örgütleniyor, halkı nasıl meydanlara çıkartıyor? AKP’nin yasaklarına, saldırılarına karşı nasıl direniyor görün…
AKP’nin faşizmine karşıysanız eğer, direnmek zorundasınız. Direniyorsanız, direnenlerle birlikte olmak zorundasınız.

Bu Haberler Dikkatinizi Çekebilir

Adres:Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No: 20/2 BEYOĞLU-İSTANBUL Tel: +90(212)536 93 44 Fax: +90(212)536 93 45 E-mail: info@yuruyus.com
CopyLEFT Yürüyüş Dergisi 2004-2014 | İnternet Sayfamız özgür yazılım araçları kullanılarak kodlanmıştır.